KONTROLLTJENESTER

Våre kontrolltjenester er varierte og tilpasset etter din bedrifts behov - hvor formålet alltid er å forebygge svinn.

Uniformert butikkontroll
Vekterne går uniformert og forebygger at kunden forlater butikken med ubetalte varer. Et annet viktig fokus er opprettholdelse av ro og orden ved behov.

Sivil butikkontroll
Vekteren er sivilt kledd og fremstår som en vanlig kunde i butikken. Vekterens hovedoppgave er å oppdage og forhindre butikktyveri. For å unngå avsløring av vekterens identitet vil den sivile vekteren varsle uniformerte vektere om at de er tilgjengelig.

Personalkontroll
Ved arbeidsdagens slutt vil vektere stå ved butikkens personalutgang for å kontrollere at ansatte ikke har tatt med varer og lignende som de ikke har betalt for. Vekteren anmoder høflig om å få undersøke i lommer, sekker, bagger og poser. En rapport om kontrollen vil fylles ut. Kontrollen kan utføres både uniformert og sivilt.

Personalrutine
Security Norway lager i samarbeid med kunde et forslag til personalrutine for bedriften. Rutinen tydeliggjør hvordan de ansatte skal forholde seg til de ulike arbeidsoppgavene, samt hvordan personhandel og utpassering fra forretningen skal foregå.

Varemottakskontroll
Vekteren ankommer butikker samtidig som varetransporten og kontrollerer at alt stemmer i henhold til fraktbrev. Vekteren sjekker at alt stemmer i henhold til rutiner for varemottak, og kan etterkontrollere ansatte i samme forbindelse.

Kassekontroll
Vekter opptrer sivilt som kunde uten at betjening vet at de er tilstede. Vekteren utfører en handel, og er oppmerksom på om alt blir registrert på kassen, samt hvor pengene tar veien. Tjenesten utføres kun av vektere som er opplært i grunnleggende kassesystemer.

KONTAKT OSS

Med hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Ålesund dekker vi Møre og Romsdal med et bredt spekter av vektertjenester

VÅRE TJENESTER

Trenger din bedrift sikkerhetsanalyser, sikring av havneområder, kurs og opplæring av ansatte, alarmberedskap eller en sikker resepsjon? Security Norway tilbyr et bredt utvalg av vekter- og sikringstjenester over hele Møre og Romsdal, og har døgnbemannet vakttelefon for våre kunder.

KONTROLLTJENESTER

Våre kontrolltjenester er varierte og tilpasset etter din bedrifts behov - hvor formålet alltid er å forebygge svinn.

LES MER
VIDEOVAKT

Med videovakt sikrer vi verdier og blant annet byggeplasser, næringsbygg, skoler og barnehager. Security Norway sørger for riktige ressurser til riktig tid!

LES MER
SVINNBEKJEMPELSE

Vi tilbyr mange ulike typer tjenester innen svinnbekjempelse, og hovedmålet er alltid å minimere svinnet - og derav også tap!

LES MER
SIKKERHETSANALYSE

Hensikten med en sikkerhetsanalyse er å kartlegge sannsynlighet og konsekvens ved et sikkerhetsbrudd i din bedrift, slik at du kan sove godt på natten.

LES MER
MOBILT VAKTHOLD

Vi leverer mobilt vakthold til et mangfold av bedrifter i Møre og Romsdal, hvor hovedoppgaven er å forebygge eller forhindre uønskede hendelser på bygninger og tilhørende områder.

LES MER
UTRYKNING

Security Norway er tilkoblet døgnbemannede vakttelefoner, og våre vektere er klare 24/7 for å betjene alarmkunder og hasteoppdrag.  

LES MER
RESEPSJON

Vår resepsjonstjeneste er for bedrifter med sikringsbehov og adgangskontroll, og er en uniformert tjeneste.  

LES MER
STASJONÆRE OPPDRAG

Denne tjenesten passer for store bedrifter som har sikringsbehov store deler av  døgnet, og har mange ansatte og stort areal.

LES MER
HAVNESIKKERHET (ISPS)

Fra vår strategiske plassering i Kristiansund, er vi operative og kan forflytte oss hvor som helst med våre egeneide og høyt utrustede vogner.

LES MER
FORTØYNING

Security Norway har lang erfaring med sikringsarbeid og fortøyningsoppdrag på havneområder, og er tilgjengelig for våre kunder døgnet rundt via vår vakttelefon.    

LES MER

VÅRE KURS

Security Norway er stolt leverandør av kurs i svinnforebyggende arbeid, ransforebygging og sikkerhetskurs. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

SIKKERHETSKURS

Et sikkerhetskurs i regi av oss gir din bedrift og dine ansatte innsikt i hvordan man sikrer bedriften mot uønskede hendelser, unødvendige tap og svinn .

SVINNFOREBYGGENDE KURS

Kurs i Svinnforebyggende arbeid er en glimrende mulighet for raskt å øke din bedrifts sluttresultat. Husk at svinn er tap direkte på bunnlinjen!

RANSKURS

Våre kurs gir dine ansatte et innblikk i hvordan man skal opptre hvis man havner i et rans- eller trusseltilfelle, samt hvordan man sikrer seg selv og omgivelsene etter et ran.

HER FINNER DU OSS